preeklampsija-kirurgija

Nema kirurški zahvat kod preeklampsije.

Brza isporuka medicinski potrebna za majke i bebe dobrobiti ili opstanak; Indukcija poroda nije bila uspješna, obično nakon 24 sata; Postoje medicinski razlozi, kao što su placenta previa, koje čine vaginalni porod opasno.