osip, starosti 12 i više godina provjerite svoje simptome

Nazovite svog liječnika odmah ili tražiti hitnu liječničku pomoć ako

Imate znakove infekcije, kao što je; Povećana bol, oteklina, toplina, ili crvenilo; Crvene crte koja vodi od područja; Gnoj crpe iz tog područja; Vrucica.

Vaš osip se mijenja ili pogoršava. Na primjer, nazovite ako imate bolove uz osip, osip se širi, ili ako imate nove plikove; Vi ne bude bolje nakon 1 tjedna.