Liječenje raka penisa (pdqто): [] -treatment pregled opcija

Postoje različite vrste tretmana za pacijente s rakom penisa.

Tri vrste standardnih tretmana koriste se

kirurgija

Kirurgija je najčešći tretman za sve faze raka penisa. Liječnik može ukloniti rak pomoću jednog od sljedećih postupaka