inhibitori proteaze

 
Inhibitori proteaze su sintetički lijekovi koji inhibiraju djelovanje HIV-1 proteaze, enzima koji cijepa dva predkurzorski proteini na manje fragmente. Ovi ulomci su potrebne za rast virusa, infektivnost i replikacije. Inhibitori proteaze se vežu u aktivno mjesto enzima proteaze i spriječiti sazrijevanje novo proizvedenih viriona tako da ostanu bez zarazne.

Inhibitori proteaze koriste se u liječenju virusa humane imunodeficijencije (HIV infekcije) i sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS).

Medicinskih stanja povezanih s inhibitorima proteaze